รับสมัครครูคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 ตำเเหน่ง New

คุณสมบัติ

–   มีความเป็นครู รักการสอน
–   สามารถสอนการใช้งานโปรแกรมกราฟิกในกลุ่ม  Adobe สำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ได้ เช่น Photoshop,Illustrator, Indesign, Dreamweaver,Flash
–   สามารถออกแบบ Artwork โลโก้ โบชัวร์ นามบัตร ป้ายโฆษณา ใบปลิว บรรจุภัณฑ์และงานสิ่งพิมพ์อื่นๆได้
–   สามารถออกแบบหน้า Web, Icon , แบนเนอร์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
–   มีความรู้เบื้องต้นในการออกแบบเว็บไซต์ ( HTML,CSS,Javscript) (พิจารณาเป็นพิเศษ)

–  จบศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก(พิจารณาเป็นพิเศษ)

สนใจสมัครคิดค่อเบอร์ 02-7323331-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>