Category: Procurement

New"> รับสมัครครูคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 ตำเเหน่ง   <span style=New" /> 0

New">รับสมัครครูคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 ตำเเหน่ง New

คุณสมบัติ –   มีความเป็นครู รักการสอน –   สามารถสอนการใช้งานโปรแกรมกราฟิกในกลุ่ม  Adobe สำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ได้ เช่น Photoshop,Illustrator, Indesign, Dreamweaver,Flash –   สามารถออกแบบ Artwork โลโก้ โบชัวร์ นามบัตร ป้ายโฆษณา ใบปลิว บรรจุภัณฑ์และงานสิ่งพิมพ์อื่นๆได้ –   สามารถออกแบบหน้า Web, Icon , แบนเนอร์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ) –   มีความรู้เบื้องต้นในการออกแบบเว็บไซต์ ( HTML,CSS,Javscript) (พิจารณาเป็นพิเศษ) –  จบศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก(พิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสมัครคิดค่อเบอร์ 02-7323331-3