สายตรงผู้บริหาร

ข้อตกลงในการใช้งานสายตรงผู้บริหาร

  1. ผู้ส่งต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวในช่องที่มีเครื่องหมาย * กำกับทุกช่อง
  2. ใช้ข้อความสุภาพและไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามแก่บุคคลอื่น
  3. ทางวิทยาลัยฯของดให้บริการแก้ไขปัญหา หากข้อความที่ท่านส่งเป็นข้อความที่ไม่สุภาพหรือมีการดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลอื่น
  4. เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
  5. สายตรงผู้บริหารใช้เป็นช่องทางสำหรับช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นเท่านั้น มิใช่มีไว้เพื่อตอบคำถามหรือข้อสงสัย หากท่านต้องการสอบถาม ขอให้ท่านกรุณาโทรศัพท์ติดตามสอบถาม ได้กับทางเจ้าหน้าที่ธุรการได้ทุกวันในเวลาทำการ
  6. ทางวิทยาลัยฯ จะติดต่อกลับตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ หรือทางอีเมลล์ที่ให้ไว้ ดังนั้นขอความกรุณาทุกท่านช่วยกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ เพื่อที่วิทยาลัยฯ จะได้สามารถช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาให้กับท่าน ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง

ชื่อ-นามสกุล (Firstname – Lastname) *
สถานะผู้ติดต่อ (Contact status) *
Email (*)
เบอร์ติดต่อ (Tel) *
เรื่อง (Subject) *
ข้อความ (Topic)