สัญลักษณ์ประจำสถาบัน

sttheresa-logo

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ประกอบด้วย รูปหนังสือ กุญแจ กระจกสี

ความหมายของสัญลักษณ์
หนังสือ หมายถึง ขุมทรัพย์แห่งปัญญา
กุญแจ หมายถึง เครื่องมือไขไปสู่ความรู้และศาสตร์ทั้งปวง
กระจกสี หมายถึง แสงแห่งปัญญาและสัญลักษณ์แห่งความเป็นสากล